čtvrtek 31. prosince 2015

Grafy funkce

Grafy funkce - video kurz

úterý 14. dubna 2015

Magický realismusMagický realismus

Od 1. pol. 50. let 20. stol.
Rysy:
objevuje se v zemích se silnou tradicí mytologie a ústní lidové slovensnosti
a)      vlastní reálný svět
b)      magický svět

objevuje se v malířství, prolínání časových rovin

Gabriel Garcia Marquéz
-         1982 Nobelova cena
-         Filmové recenze, psal nejprve sci-fi, psal do novin El Universal

Prózy

Sto roků samoty
-         děj se situován do malého městečka, kde žije rozvětvená rodina, autor sleduje její vývoj od konce 19. stol. Do 60. let 20. stol.
-         Znaky: plynutí v čase, člověk je osamocené individuum

Kronika ohlášené smrti
-         obsahem je násilná smrt
-         fakta jsou známá od začátku

další:
Zlá hodina
List bouře a jiné povídky
Láska v čase cholery

Robert Fulghum
zabýval se filozofickými otázkami
obchodní agent, kovboj i folkový zpěvák
snažil se odpovídat na filozofické otázky
napsal několik souborů

Všechno co potřebuju znát, jsem se naučil v MŠ

Bohumil Hrabal

Bohumil Hrabal

od 60. let nejdiskutovanější autor


narozen v Brně – Židenicích


v Nymburce absolvoval obecnou školu a pak gymnázium pak práva, které dokončil až v 1946 (kvůli 2. světové války, kdy byly školy zavřeny)


vystřídal řadu zaměstnání – skladník, dělník


po válce byl zaměstnán jako dělník a pak ve sběrných surovinách


od 1962 se věnoval výhradně spisovatelské činnosti


1945 – byl ovlivněn poetismem a surrealismem, vzniká manifest neopoetismu (snaha obnovit poetismus)
Bohumil Hrabal 
Textové pole: od 60. let nejdiskutovanější autor
narozen v Brně – Židenicích
v Nymburce absolvoval obecnou školu a pak gymnázium pak práva, které dokončil až v 1946 (kvůli 2. světové války, kdy byly školy zavřeny)
vystřídal řadu zaměstnání – skladník, dělník
po válce byl zaměstnán jako dělník a pak ve sběrných surovinách
od 1962 se věnoval výhradně spisovatelské činnosti
1945 – byl ovlivněn poetismem a surrealismem, vzniká manifest neopoetismu (snaha obnovit poetismus)
Perlička na dně
-          patří mezi jeho prvotiny
-          sbírka, která má 12 povídek

Pábitelé (1964)
-          zachycení hrdinů, kteří žijí na okraji společnosti
-          autor si uvědomuje že tivot je plný dobrodružství
-          základní znak sleng a hovor. jazyk
-          hrdinové prostí lidé – vyprávějí své zážitky, improvizují – pábení


-          novela
-          zde vystupuje postava strýce Pepina

Inzerát na dům ve kterém už nechci bydlet

Morytáty a legendy
typický znak je černý humor

Ostře sledované vlaky
-          novela
-          psáno v ICH formě (vyprávění v 1. osobě)
-          tématem je fašismus, 2.sv. válka, kritika těch kteří válku vedou
-          hl. hrdina je Miloš Hrma 22 let – záškolák, léčil se na pokus o sebevraždu
-          začíná pracovat v malé železniční stanici
-          prožívá milostný vztah
-          Hubička – postava vlastence
-          během vývoje této novely se hl. hrdina odhodlává k velkému činu – vyhodit do povětří muniční vlak
-          v závěru smrtelně zraní německého vojáka
-          jazyk : obsáhlá souvětí, řada výrazových prostředků, řada metafor, personofikace

Městečko u vody
Postřižiny
název je symbolický (vše se zkracovalo)

Obsluhoval jsem anglického krále
román – režíroval ho Jiří Menzel
hl. postava pikolik jménem Jan Dítě pracuje v hotelích jako číšník, trpí komplexem vzrůstů
děj se odehrává od 20. do 50. let 20. století,sledujeme osudy hl. hrdiny Jana, který nastupuje do hotelu na Malém městě ve 20. letech, navštěvuje nevěstinec, jeho sen je stát se milionářem. Jeho kariéra pokračuje v hotelu na okraji Prahy a pak v luxusním hotelu v Praze, kde obsluhuje diplomaty, účastní se hostiny pro Habešského císaře. Jeho nadřízeným je vrchní Skřivánek, který obsluhoval i anglického krále.  Přichází válka, okupace. Jan je z hotelu propuštěn zamiluje se do němky Lízy, kterou si vezme za ženu. Narodí se jim syn, který je postižený. Jan získává práci jako číšník v německých podnicích a Líza odchází na frontu, pak se z fronty vrací a přiváží si válečnou kořist, kterou je sbírka známek. Na konci války je Jan omylem zatčen němci za odboj a Líza umírá při náletu. Po 2. sv. Jan prodá známky a kupuje si vlastní hotel. Po roce 1948 je nastupuje socialismus – přichází o majetek. v závěru prózy pracuje jako lesní dělník pak jako cestář v pohraničí – přehodnocuje svůj dosavadní život a nachází smysl života.

Slavnosti sněženek
děj je situován do Kerska
jsou to příběhy obyčejných lidí – autor si všímá banálních všěcí
jazyk je vtipný – obecná a hovorová čeština

Přiliž hlučná samota
próza
hl. hrdinou je Hanťa, který pracuje 35 let ve sběrných surovinách a ze starého papíru zachraňuje vzácné knihy, nosí je domů a večer čte (tak se vzdělává proti své vlastní vůli)

další prózy:
Něžný barbar (zfilomován)
Domácí úkoly z poetikyčtvrtek 2. dubna 2015

soubor vzorových úloh matematiky k maturitě

pondělí 19. ledna 2015

Ruský realizmusRuský realizmus

·         Patřil k nejlepším literaturám v 19. Stol, Ruskou společnost ovládala církev, nemohli se rozvijet nové vědecké disciplíny:  psychologie, sociologie (vztahy mezi lidmi), filozofie,

Nikolaj Gogd (1809 – 1853)
·         Pocházel z Ukrajiny
·         Nejprve se zabýval lidovou slovesnosti  
·         Satirická komedie: Revizor (1836) Hlavní hrdina úředník z Petrohradu Chlestakov
Zcela bez prostředku cestuje do provinčního města se svým sluhou Osypem. Ve městě místní úředníci očekávají revizora. Dojde k záměně a místní úředníci považují Chlestakova za revizora. Jeho prostřednictvím se odhalují všechny nepravosti ke kterým ve městě nachází (úplatky, krádeže,přepadení, atd. )  Chlestako z města odjíždí, aby nebyl prozrazen. Všichni se dozvídají jak je Chlestakov doběhl a navíc přijití skutečny revizor. Hra byla z filmovaná představitelem Vlasta Burian. Mnohokrát se hrála v českých divadlech. Představení v činoherním klubu.

Petrohradská povídky (1842)  
Plášť  hlavní hrdina Akakij Bašmašky, Touži po novém plášti ze ušetřené peníze jsi koupí nový plášť, ale ten odcizí. 6ivot pro něj ztrácí smysl prochladne a umře .
Román Mrtvé duše (1842) HL. Hrdina Pavel Čičikov, Jeho příběh je založeny na spekulaci. Chce získat peníze obděláváním pozemků  na Sibiři. Smyslem románů je zobrazení charakteru ruských statkářů, považuje se za velmi vzdělaného  jeho životním snem je postavení mostu přes řeku, aby jeho rolnici mohli pracovat na pozemci za řekou.
Statkář asociál, který má problém s udržovaní základních společenských zvyklosti .

Lev Nikolajenič Talotaj

( 1828 – 1910)
Jasná Poljana u Moskvy
·         Studoval práva ale studia nedokončil
·         Vstoupil do vojenské služby bojoval do Kavkaze

Vojna a mír (1899)
·         Historicky román o Napoleonských válkách (epopej) – zachycuje osudy několika Ruských rodin v době Napoleonských válek
·         Hlavní hrdina Kníže Andrej Bolkonský  se účastní bitvy u Slavkova
·         V romanu vyskytují i skutečne historické postavy, Napoleon Alexandr a Kutuzov
·         Román popisuje Napoleonova tažení do Ruska, ve kterým nakonec byl neuspěšným a Napoleon byl z Ruska vyhnán 
·         Dalšimi hrdina románu jsou Nataša Rostanová, Pierre Bezuchov

Májovci:

·         Poctivali nemožnost v vskutečnovat idealy, jako Mácha
·         Chtěli pravdivě zobrazovat poměry ve společnosti (vztahy mezi lidmi,prostředí,a doba)
·         50 léta 19. Stol, je přiliš velká cenzura  - dohled tajné policie v 50 letech v české let. vychazejí  vychazejí pouze 2 kvalitní díla, Karel Jaromír Erben kytice, Božena Němcová Babička,

Vítěslav Hájek (1835 – 1844)
·         Vystudoval akademické gymnázium, kde se seznámil s Janem Herdou, studoval teologii – kněz,  studia nedokončil a následně přešel na filozofickou fakultu  studia také nedokončil,
·         Působil jako soukromý učitel 
·         Oženil se  sesvou žakyní
·         Díla:
·         pusobil jako novinař: 1. Lumír, 2. Květy

·         Večerní písně (1854) sbírka plná optimizmu , protože Hájek píše o lásce jako nejvyši formě a hodnotě lidského života

·         V přírodě (1872 – 1873) chtěl zachytit krásu české přírody, pomocí barev vuní a zvuků,

Próza – „muzikantů Libuška“ (1861)


Rumař – odvážela suť ze stavby stará se o sirotka ženy, kterou v mládi miloval