MikroprostředíMikroprostředí
1.       Je tvořeno samotnou firmou nebo podnik. Pro efektivní fungovaní firmy je důležitá její vnitřní struktura: organizace a řízení podniku, Finanční situace, Vybavenost,(zařízení, technologie)
Nejdůležitější je jaké firma nabízí výrobky. (viz marketingový mix)(cena,distribuce,propagace)
2.       Je tvořeno zákazníky „náš zákazník náš pán“ zákazníci se rozumí koneční spotřebitelé: jednotlivci a domácnosti. Podniky a státní instituce, organizace. Veřejné zakázky
zákazníci představují cílové trhy firmy, spotřebavají výrobky, které jsou jim nabízeny. Reagují na kvality výrobku, cenu, záruky, servis apod.  
3.       Konkurencí se myslí podniku, který na trhu nabízí stejný nebo obdobný výrobek. Ohrožuje samotnou firmu. Bojuje o zákazníky. Firma musí znát své konkurenty a reagovat na její podněty, např. na cenu, kvalitu výrobku, dostupnost výrobku apod.
4.       Dodavatele – sou obchodní partneři firmy, zajišťují dodávky materiálu surovin, služeb,dodavky el. Apod. Dodavatelé by měli byt spolehliví, dodržovat dohody, dohodnuta cena a kvalita dodávek, čestnost dodávek.

5.       Partnerské firmy – patři zde: distributoři: osobní, leteckou dopravou, lodní, silniční, vlaková doprava, velkoobchody (makro) jiné finanční spol. (bankovní instituce, pojišťovny, úvěrově společnosti), Marketingové agentury: propagace (reklamy), zabývají se výzkumem trhu (průzkum) veřejného míněni,  

6.       Veřejnost – je tvořena skupiny obyvatelstva, které mohou na firmu působit a ovlivnit jejich chováni v rozhodováni apod. Patří zde: zájmové skupiny např.: Goriunis (celosvětová ekologická organizace) zabývá se ochranou životního prostředí. Sdružení obrany spotřebitelů

7.       Místní komunita – lidé žijící bezprostřední blízkosti dané firmy (firma muže ohrožovat živ. Prostředí apod.). Zaměstnanci firmy jsou součásti firmy a záleží na tom jaký mají vztah k dané firmě.

8.       Média neboli vzdělávací prostředky: rozhlas, televize, Internet, noviny časopisy.


Žádné komentáře:

Okomentovat