Bankovnictví ČNBBankovnictví
Banka – instituce, která má povolení provádět bankovní operace
Specializuje se na obchodovaných s penězi a CP.
Působí jako zprostředkovatel na finančním trhu.
Mohou byt založeny, jako státní peněžní ustav (ČNB) nebo jako akciové společnosti (všechny ostatní obchodní banky).

Bankovní soustava –

Je to souhrn všech bank v daném státě a zahrnuje i uspořádaní vztahů mezi nimi.
Od roku 1990 v ČR funguje úrovňový bankovní systém.
1.       ČESKÁ NARODNÍ BANKA - centrální
2.       OSTATNÍ OBCHODNÍ BANKA  - fungují na komerčním principu > cílem je dosažení zisku. Fungují jako akciové společnosti. Počet těchto bank v ekonomice je regulován licenční politikou české národní banky. Př. Koherenční banka, M bank, fio bank.

Česká národní banka –

Statní peněžní ústav > funguje na neziskovém principu. Zákon o české národní bance.
Zajištění stability české měny.
Centrální banka české republiky (PO osoba)
Sídlo: V Praze + pobočky v bývalých krajských městech
Nejvyšší řídící orgán tzv. bankovní rada, 7 členná, v čele  guvernérem ČNB. (dú: kdo je guvernérem ČNB)  Guvernér: Miroslav Singer

Je povinna podávat parlamentu 2x ročně správu o měnovém vývoji.
Informuje o měnovém vývoji i veřejnost.

Úkoly ČNB:

1)      Sleduje množství peněz v oběhu > má právo emitovat nové bankovky a mince, opotřebované a neplatné z oběhu stahuje.
Stanoví nominální hodnoty, rozměry vzhled, materiál, hmotnost, a další náležitosti bankovek a mincí.
2)      Banka státu = vede účet státního rozpočtu, poskytuje státu úvěry, zpravuje státní dluhy.
3)       Je to banka bank = dohlíží nad činnosti obchodních bank, uděluje jim licence, vykonává jím bankovní dohled (kontroluje)
4)      Určuje a prosazuje vnitřní a vnější měnovou politiku > vyhlašuje oficiální kurz české měny ve vztahu k cizím měnám.
5)      Zpravuje měnové rezervy (i ve zlatě)
6)      Obchoduje s CP

Nástroje ČNB:

1)      Diskontní sazba  - základní (minimální) úroková sazba v ekonomice. Za tuto sazbu mohou obchodní banky u ČNB své dočasně volné peněžní prostředky, nebo naopak si mohou od ČNB půjčovat finanční prostředky. Zvýšení diskontní sazby vyvolá zvýšení diskontních zazeb v ekonomice. A sníženi diskontních sazeb = snížení úrokových sazeb v ekonomice.
2)      Povinné minimální rezervy – ČNB předepisuje obchodním bankám určité procento z jejich vkladu, které si musí u ní uložit > tyto peníze jsou dočasně mimo oběh. Nejsou úročeny. Snížení peněz v oběhu = Zvýšení úrokových sazeb. Zvýšení peněz v oběhu = snížení úrokových sazeb.
3)      Operace na volném trhu – ČNB obchoduje s CP čímž muže zvyšovat nebo snižovat množství peněz v oběhu. Prodej CP > snižuje množství peněz v oběhu = zvyšují úrokové sazby. Nákup CP > zvyšuje množství peněz v oběhu = snižují se úrokové sazby.

Žádné komentáře:

Okomentovat