Plánovaní:Plánovaní:
·        Manažerská činnost
·        Každý plán má určitou podobu (text,tabulka,graf) obsah a cil
·        Efektivní plán má vždy reálné cíle

Rozdělení plánu podle časového hlediska
a)      Dlouhodobé – plány na delší doby od 3 let a více
b)     Střednědobé – plánovaní od 1roku do 3 let
c)      Krátkodobé -  plánovaní od 1 roku

Rozdělení pánu podle úrovně řízení
a)      Strategické plánovaní
·        Sestavují top manažeři
·        Období dlouhodobé
·        Obsah
§  Stanovit strategické cíle – dosahovaní zisku
§  Zvyšovaní kvality výrobků


UVOD DO SWOT. ANALYZA


ANALIZA:

·        Silné a slabé stránky podniku přiležitosti podniu
·        Diy analize podnik dokaže  vyhodnotit své fungovaní,  najit problematicke oblasti, nove přiležitosti pro svoj rozvoj apod.
·        Měla by byt současti strategického planovaní
a)      Vnitřní prostředí
§  Hodnotí jse slabě a silné stránky podniku a to v oblastech:
§  Zaměstnanci:( práce produktivita)
§  Vybavenost:(stroje a zařizení) moderní technologie,
§  Hospodárnost: (ziskovost)
§  Produkce výrobky a služby
§  Vztahy se zakazninky, dodavateli
§  Samotné financovaní podniku (využivaní vlasti a cizich zdrojů)
§  Sve stranky podnik posuzuje vzhedem ke konkurenci
b)      Vnější prostředí
·        Podnik hodnotí sve okolí  , přiležitosti a hrozby
·        Zaměřuje se na : demografické vlivy (jedna jse o zkoumani obyvatelstva podle pohlaví věku, vzdělaní, narodnosti hustoty obyvatelstva…)
·        Ekonomickou situaci (vlivy): zazaměstnanost, inflace (růst cen), 
·        Politické a legislativní vlivy : daňové zákony, korupce,logování,regulace cen
·        Kulturní vlivy: kulturní práce
·        Konkurence: silná konkurence muže podnik zničit
·        Technické a technologické vlivy:


Přiklad na svot analizu:     
Vnitřní prostředi
Silne stranky podniku
slabe
minimallizovat
Maximalizace: jedinečný výrobek nízke naklady, sponzoři,
Nekvalifikovaní zaměstnanci
Nizka produktivita práce
Vysoka zadluženost
Vnější prostředí
příležitosti
hrozby

Nové trhy, nova poptávka po výrobcích , slabá konkurence,  alcoising, maxiamlní využiti příležitosti 
Ekonomická krize,komunismus
Nezaměstnanost,mala kupní síla,minimalizuje hrozby

 

Žádné komentáře:

Okomentovat