Výrobní postup, pracovní - obor stojní mechanik, zámečník, obraběč kovu

Výrobní postupy VÝROBNÍ POSTUPY - dokumenty, které zaznamenávají výrobní proces => je děj, při kterém přetváříme výchozí polotovar v hotový výrobek ČLENĚNÍ VÝROBNÍCH POSTUPŮ Výrobní postup Operace – je to část výrobního procesu - provádí se na jednom pracovišti - provádí jeden pracovník nebo pracovní četa - jeden pracovní cíl - příklady: soustružení, frézování, vrtání, tepelné zpracování Úsek – je to část operace, která probíhá za přibližně stejných technologických podmínek (stejný nástroj, stejná řezná rychlost, posuv), hrubování, soustružení na čisto, srážení hran,… Úkony – jednoduchá pracovní činnost Pohyby – část úkonů, nejmenší měřitelná pracovní činnost DRUHY VÝROBNÍCH POSTUPŮ 1) Podle způsobu výroby - pro obrábění - pro tepelné zpracování - pro povrchové úpravy - pro kování - pro odlévání - pro svařování - pro montáž atd. 2) Podle složitosti – charakteru výroby - jednoduché - pro kusovou výrobu (norm. pol.) - univerzální stroje - nástroje a měřidla normaliz. - kvalifikovaný pracovník - část všeobecná – číslo výkresu, materiál, třída odpadu, obrobitelnost, polotovar, název, hmotnost, počet vyráběných kusů, počet kusů v dávce - část hlavní – členění na operace, u operace uvedeno: pracoviště, číslo třídníku, stručný popis práce a nářadí pro každou operaci - složité - pro výrobu sériovou a hromadnou - součástí jsou náčrtky k operacím či úsekům V náčrtku zobrazujeme velikost polotovaru, způsob upnutí, obrobené plochy (rozměry), drsnost. Dál se předepisuje popis práce, předepsané řezné podmínky: délka – l, počet záběrů – i,f,h,v,n,ts Předepisujeme nástroje a měřidla, přípravky. Nejsložitější výrobní postupy obsahují ještě nějaké seřizovací postupy. PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ VÝROBNÍCH POSTUPŮ - výrobní výkresy součástí, sestavení a technicko-přejímací podmínky - požadavky na množství vyráběných kusů i s počtem pro náhradní díly - výrobní možnosti dílny (stroje a zařízení, výrobní prostory, jeřáby, manipulační prostředky pro mater.) - nářadí, nástroje a měřidla - organizace dílen, rozčlenění, vzáj. vztahy, stav pracovníků - kooperační možnosti na speciální požadavky v rámci oboru nebo oblastí na technologii, která v závodě není - ostatní podklady nutné pro zprac. určitých speciálních výrobních postupů VŠEOBECNÉ METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ VÝROBNÍCH POSTUPŮ 1) Prostudují se výrobní výkresy – je nutno si všímat tvarů součástí, rozměrů, tolerování, jakosti povrchu, údajů v popisném poli, poznámek o tepelném zpracování, povrchové úpravě… 2) Překontrolují se údaje konstruktéra o materiálu z hlediska technologie, posoudí se použitý mat., určí se tech. přídavky na obrábění, velikost polotovaru 3) Určí se výchozí základna – plocha, od níž se musí při obrábění vycházet 4) Stanoví se operace a jejich nejvýhodnější sled 5) Popíše se rozsah operace 6) Stanoví se pracoviště a výrobní stroje – kde a na jakém stroji se operace bude provádět 7) Objedná se práce v kooperaci 8) Určí se výrobní pomůcky – běžné nebo speciální 9) Přezkouší se přesnost výroby – z hlediska montáže, hospodárnosti a možnosti vzniku zmetků 10) Pokud se dělá výr. postup v několika výrobních variantách, provede se jejich rozbor – zhodnocení 11) Navržení výrobní postup se zhodnotí z hlediska hospodárnosti 12) Do příslušného formuláře se vyplní definitivní údaje

Žádné komentáře:

Okomentovat