PropagacePropagace
-          Je forma komunikace mezi prodávajícím a kupujícím,
-          S cílem prodat.
-          Základními nástroji jsou:
1.       Reklama
2.       Podpora prodeje
3.       Publicita
4.       Osobní prodej
5.       Přímý marketing

Reklama

-          Placená forma komunikace se zákazníky, prostřednictvím medií.
-          Jde o masovou komunikaci se zákazníky, většina zákazníku přichází s medii do styku.
-          Reklama je vhodná pro sdělení informací velkému počtu osob (masová).

Vlastnosti reklamy

-          Reklama by měla byt pravdivá.
-          Etická
-          Normy dané země
-          Atraktivní, poutavá, snadno zapamatovatelná, 

Funkce reklamy

·         Informační funkce reklamy, reklama informuje o výrobcích, při jeho zavedení na trh.
·         Přesvědčovací – reklama přesvědčuje zákazníky o výhodnosti koupě.
·         Připominací -  připomíná zákazníkům existenci výrobků na trhu.

Sdělovací prostředky (media)

o   Televize je nejsledovanějším vzdělávacím prostředkem.
o   Při volbě televize se věnuje pozornost typu programu a jeho sledovanosti.
o   Sleduje se struktura diváků.
o   K nejučinějšim reklamám patří: šokující reklamy a scény ze života.
o   Každá reklama má svůj styl např. hudební reklama, styl fantazie, osobnost, běžný život.
Cílem každé reklamy je upoutat pozornost diváku.
Výhody: široké pokrytí (99 % domácnosti má televizi) a sledovanost. Některé domácnosti mají více jak 1 televizi. Velká sledovanost. Možnost předvádění výrobků. Účinnost reklamy. Volba mezi více stanicemi nebo kanály. Rozlišujeme státní veřejné právní stanice ČT1, ČT2, ČT24, ČT SPORT.
Soukromé  nova, prima a jejich odnože.

Nevýhody: jsou nákladné, přepínaní stanic v době reklamy a odcházení od televize během reklamy. Dlouhé reklamní bloky způsobují informační chaos, zmatek.

Rozhlas

o   Nejrozšířenějším médiem
o   Každá stanice má svůj okruh posluchačů
o   Posluchači nerozdělují podle věku a zájmů
o   Rozhlas lze rozdělit podle území: vysílaní celoplošné nebo regionální
o   Rozhlas lze dělit podle vlastnictví na statní (čro1, radio žurnál) a soukromé (kiss, orion,)

Východy:
·         Je levná
·         Je pružnější
·         Rychleji reaguje na změny trhu
·         Je složena pouze ze sloganů
Nevýhody
·         Působí pouze na sluch

Tisk

o   Obsahuje noviny a časopisy
o   Oslovuje specifický okruh – čtenářů, rozdělených podle věku. Podle pohlaví, podle zájmů, Podle povolaní,  
A)     Podle obsahu seriozní a bulvární
Seriozní – odborné časopisy
Bulvární např. blesk, bravo.
B)      Podle četnosti vydaní
Týdeníky
14. deníky
Měsíčníky  
C)      Podle území
Celoplošné
Regionální

Výhody tisku

Méně nákladné.
Časopisy zůstávají déle v domácnosti > reklamy jsou na očích
Oslovují vybraný okruh zákazníků, podle věků apod. 

Exterievová media

Patří zde bilboardy
Reklama na taškách
Výpisní loga a sítky

Výhody:

Reklamy stále na očích
Levná

Nevýhody

Nemohou poskytovat konkrétní informace.
Musí byt stručné.  Doplnění poutavou fotografií

Internet

-          Světově nejrozšířenější medium je to nástrojem pro uplatňovaní marketingového mixu (4p).
-          Firmy mají své webové stánky, katalogy produktů.
-          Možnost dělat reklamu do každého prostředí.

Výhoda

Pružnost
Jsou levné

Nevýhoda

Spam
Víry
Poškození PC

-          Nedovolené reklamy jsou, které klamou spotřebitele
-          Srovnávací reklama
-          Nepřípustné reklamy: reklama na zbraně, cigarety.

Podpora prodeje

-          Forma propagace, které má za cíl zvýšit prodejnost výrobků pomocí tzv. dodatečných podmětů.  Jsou to například vzorky, jsou přiloženy v časopisech.
-          Vzorky jsou nabízeny zdarma zákazníkům např. formou ochutnávek, přiložení v časopisech nebo přibalených. Jsou poukázky, které umožňují při dalším nákupu získat slevu. 
-          Soutěžně hry a loterie uskutečňují obchodní řetězce a zákaznici se mohou účastnit slosovaní s možnosti výhry.
-          Cenové stimuly, mají podpořit nákup určitého výrobku např. speciální balení např. XXL o 30% více.  Dále 2+1. Výrobek + dárek.
-          Vystavením zboží, na správném místě (u pokladny, uprostřed mezi regály, v úrovních očí) má silný vliv na chovaní k zákazníků. Pozornost zákazníka muže byt upoutaná atypickým regálem, dekorativní předmět v regále a podobně. 

Publicita

Vztahy k veřejnosti
Hlavním cílem vytvářet příznivé představy o podniku na veřejnosti
Úkolem je vytvářet dobré jméno, jedná se o šíření kladných informací o podniku.
Nástroje publicity všechna oddělení prospekt k veřejnosti (tiskoví mluvčí).
Sdělovaní prostředku prostřednictvím medii.
Sponzorství sponzoring  - podnik se dostává do podvědomí veřejnosti sponzorovaní a charitativní akcí.

Veřejně prospěšné služby

-          Podniky si vezmou pod patronát např. dětská hřiště, parky, dopravní hřiště, silnic podniku apod.
-          Tištěné propagační materiály např. noviny, časopisy.

Osobní prodej

·         Je forma komunikace s jedním nebo více zákazníky
·         Cílem je dosažení prodejem výrobků.
·         Uskutečňují obchodní zástupci, kteří by měli mít tyto vlastnosti a dovednosti. Do vlastností patří umět dobře komunikovat, reagovat na otázky zákazníka, v cítit se do myšlenkového pochodu zákazníka. Měli by byt důvěryhodní a podávat pravdivé informace. Měli by dodržovat morální a etické zásady chovaní.

Přímý marketing

Přímá komunikace se zákazníkem např. telefonu – telemarketing.
Televize -  je o předvádění různých výrobků.

Žádné komentáře:

Okomentovat