Finanční účty - podvojné učetnictví



Finanční účty

-          Obsahuje aktivní i pasivní účty
-          Používané A účty
211 pokladna
213 ceniny
221 bank učet
261 peníze na cestě



Oceňovaní – nominální hodnoty finančních prostředku
Ceniny jsou pořizovací cenách.  



Pokladna 211
·         Slouží k evidenci hotovosti v podniku
·         Za stav pohyby peněz v pokladně odpovídá pokladník  (má hmotnou odpovědnost)
·         Účtujeme na základě účetních dokladu (příjem a vydej peněz, příjmový a výdajový pokladní doklad)
·          Prodej v PPD = A+ hotovost, A- VPD nákup v hotovosti, (1 příjem peněz v pokladně, 2 vydej peněz v pokladně)
MD=D 
Ceniny 213
·         Jsou to např., poštovní známky, kolky, poukazy, dálniční známky,
·         Za stav a pohyb cenin odpovídá pokladní
·         Spotřeba cenin se účtuje do nákladu
·         MD Ceniny 213 1 podnik nakupuje ceniny, učet pokladna A nákup cenin (úbytek peněz v pokladně ) A-, přibyté cenin A+
·         MD 518 nákladový učet, spotřeba cenin (pošt známky) , MD 538 ost. Daně a poplatky, A- spotřeba cenin, (Účtujeme kolky – podléhá poplatku státu)

Bankovní účty
·         Podnik muže mít založeno několik bak. učtu pak vede analytickou evidenci
·         Nejvíce používaným bank účtem je běžný účet
·         Bankovní účty jsou  vždy účty aktivní, účtujeme na základě výpisu z učtu 

bank učet 221 A


Žádné komentáře:

Okomentovat