Náklady účtová třída 5, podvojné učetnictvíNáklady účtová třída 5
Náklady – spotřebované vstupy do výroby v peněžním vyjádření. Více viz eko.
členění nákladu:
uznatelné
neuznatelné

náklady skupiny 54
542 prodaný materiál
543 dary
549 manka a škody
541 zůstatková cena prodaného DM

Náklady 55
551 odpisy DNM, DHM. Oprávky – náklady a sníženi hodnoty DM.

Finanční náklady – 56

Žádné komentáře:

Okomentovat