KomunikaceKomunikace
·         Je předávaní informací mezi manažerem a zaměstnanci,  mezi manažery navzájem, mezi zaměstnanci, mezi podnikem a okolí.
·          Je základní spojovací článek mezi lidmi

                                                                                                                     Komunikační šumy (nedostatky)
Proces komunikovaní muže byt ovlivněn ( narušen) komunikačními šumy, kterými mohou být   
a)      nedostatky odesilatele:  chaotické zdélení, jazyková vada, špatná výslovnost, mala slovní zásoba …
b)      nedostatky příjemce:  nezájem ,nepozornost,nerozumnost, nedostatečná odbornost, …
c)      nedostatky prostředí: hluk, špatná akustika,světlo

Rozdělení komunikace:

a.      verbální komunikace = slovní, ústní komunikace – je nejčastější formou komunikace v podniku,
-          lidský hlas dava slovu smysl
-          podstatou jsou osobní rozhovory
-          výhodou ústní komunikace je okamžitá zpětná vazba, účinnost a rychlost
-          v každém ústním projevu lze rozlišit obsahovou stránku (co říkáme ) a stranku formální (jak to říkáme)
b.      neverbální komunikace = řeč těla (mimoslovní komunikace)
-          je uplatňovaná především pohyby rukou, výrazem obličeje, kontaktem oči, pohledy, úpravou zevnějšku, prostorová vzdálenost mezi komunikujícími (intimní, osobní,sociální,veřejná) poloha těla, postoj a  držení těla apod. 


Žádné komentáře:

Okomentovat