Postup při založení firmyPostup při založení firmy
1.       FO CRM – živnostenský úřad, získaní prvotních informací: druh živností, nároky na splnění všeobecných a odborných podmínek 
2.       Musí zajistit výpis z rejstřiku trestu případě výpis z katastru nemovitostí, na zákadě, kterého dokládam možnost uživaní nemovitosti k podnikaní. Oba tyto dokumenty získam na tzv. czech point (podací, ověřovací,informační, národní termínál) jehož cílem je vrámci jedné kanceláře získat potvrzení a výstupy s několika uradů. Seznam těchto kanceláří najdeme na internetových stránkách czech pointu
3.       CRM – vyplním JRF (jednotný registrační formulář), zaplacení  poplatku 1000kč – doložení všech potřebných dokladů – případě stanovení odpovědného zástupce jeho ověřené prohlášení, že souhlasí s ustanovením do funkce,
4.       Zahájení podnikaní u ohlašovacích živnosti je možné začít podnikat ihned po ohlašení ve lhůtě 5 dnu je vydán výpis z živnostenského rejstříku – nahrazuje živnostensky list, u koncesovaných živnosti lze začít podnikat po nabytí právní moci rozhodnutí po udělení koncese (vydaní do 30 dnů od podaní žádosti).

Umístěni firmy
Je potřeba znát odpovědi na tyto otázky:
1)      Jaký bude předmět podnikaní (kafilerku nepostavím do centrum města)
2)      Budu pracovat doma, v kanceláři, v továrně, …?
3)      Jak velikou plochu budu potřebovat a bude ta plocha dostatečná i pro budoucí růst firmy?
4)      Jaké budu mít požadavky na přípojku elektřiny, vody, plynu, odpadů, …
5)      Jaká je dopravní obslužnost dané lokality, silnice 1. a 2. Třídy, dálnice, železnice a letiště.
6)      Jaká speciální povolení budu potřebovat pro provozovaní firmy (hygiena, …)
7)      Co bude pro mě výhodnější, potřebné prostory si vybudovat nebo pronajat.
8)      Umožňují vyhlédnuté prostory vytvořit firmě image jak ho potřebuje?
S umístěním firmy také souvisí vybavení provozovny.
1.       Vybavení fixní (stále), -podlaha (volba podlahové krytiny, …), sítě: elektro instalace, voda, odpady, internet, plyn, vzduchotechnika, …, - musí byt v takovém stavu, aby dostatečně pokryly podnikatelovi potřeby a nároky, 
2.       Vybavení mobilní – úložné prostory (regály,pokladna,PC + informační sytém, stroje a zařízení, ruční nářadí, nábytek osvětlení, …,

Žádné komentáře:

Okomentovat