Nosné prvky podnikaníNosné prvky podnikaní


Idea – pro založení podniku je důležitý nápad (myšlenka, před obraz, představa), v jaké oblasti budeme podnikat, co budu vyrábět nebo prodávat. Snahou začínajícího podnikatele je být jiný než ostatní. Odlišovat se můžeme: nabídkou nových nebo vylepšených výrobků, orientovat se na nové skupiny spotřebitelů, volit lepší metody, postupy výroby nebo prodeje, mít lepší vztah mezi cenou a kvalitou (za stejnou cenu vyšší kvalitu).

Zdroje nápadů:

1.       Mezera na trhu – využijeme nedostatku současné nabídky.
2.       Vybudovaní malého podniku, který bude mít bližší vztah k zákazníkovi.
3.       Výrobky na míru: okna, kuchyně, nabyté, účesy,
4.       Koupě zavedené firmy.
5.       Poptávka ze zahraničí.
6.       Podnikaní v řemeslu, ve kterém je podnikatel vyučen, nebo ve kterém dosahuje nad průměrně dobré výsledky.
7.       Podnikatel – je osoba, která zakládá podnik a provozuje jeho činnost. Je jeho voskem i hnacím motorem.

Typické rysy podnikatele

1)      Vytrvalost (silná vůle a sebekázeň).
2)      Sebedůvěra a sebevědomí
3)      Průbojnost a odvaha postoupit určitá rizika
4)      Odpovědnost (za zaměstnance, za majetek)
5)      Informovanost – získávaní  stalé nový poznatků (školení, výstavy)
6)      Iniciativa (aktivita) podnikateli nemusí nikdo říkat, co má dělat. 
7)      Podnikavost – schopnost vyhledávat a využívat příležitosti.
8)      Tvořivost (kreativita) nové přístupy, pohledy
9)      Motivace a úsilí o úspěch.
10)   Racionální chovaní a respektovaní okolní reality (revizika)
11)   Organizační a komunikační schopnosti

Dispozice podnikatele

-          Označují výkonný potencionál, který zahrnuje:
1.       Schopnosti
-          Trvalejšího rázu, převážně vrozené (rozumová inteligence,organizační schopnosti poctivost, zásadovost, důslednost, zdvořilost, ohleduplnost, přesnost, rozhodnost, iniciativa, cílevědomost, vztah k práci vztah k 2 lidem, …)
2.       Vědomosti
-          Znalosti odborné (znalost řemesla)
-          Znalosti podnikatelské (znalost zákonů – účetnictví, daně, občanský zakonní, managment, marketing a pod.)
3.       Dovednosti – naučené vzorce chovaní, získané treningem.
4.       Dobrý fyzický a zdravotní stav. Podnikatel pracuje i více než 12h denně.

Motivace podnikatelé

-          Lidé jsou motivovaní k úspěchu podnikaní různými důvody např. společenské postavení, realizace svých zájmů, samostatnost, …, K tomu, že někdo začne podnikat jej mohou vést i tyto skutečnosti:
1.       Tlak – člověk musí řešit svou situaci, např. když je nezaměstnaný. Tyto důvody byvají silné  ale brzy vyhasínají zpravidla nevedou k mimořádným výsledkům.
2.       Tah – člověk chce využit příležitost, respektive její využití je významným prostředkem uspokojovaní potřep podnikatele. Důvody, které jej k tomu vedou bývají trvalejšího rázu a stávají se hnací silou překonaní překážek, které zákonitě z každým podnikáním  přicházejí.

Žádné komentáře:

Okomentovat