Vlastní zdroje - podvojné učetnictví1.       Základní kapitál – uvedený v obchodním rejstříku.
2.       Povinný rezervní fond – odvádí určité % (10 %) ze zisku (čitého).
3.       Ostatní fondy – fond sociálních potřeb, kulturní.
4.       428 nerozděleny zisk – účetní jednotka nerozhodla, jak se ziskem vynaloží.
5.        Neuhrazená ztráta 429 – účetní jednotka nenašla zdroje nahrazení ztráty.
6.       431 Výsledek hospodaření – hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení.
-          Bude mít počáteční stav vždy v novém účetním období

Žádné komentáře:

Okomentovat