Podnikatelská EtikaPodnikatelská Etika
Etika – Věda o morálce

Etika o podnikaní

-          Jedná se o neformální prostředky, jimiž se usměrňuje podnikatel, chovaní a jednaním.
-          Jejím úkolem je dosáhnout rovnohahý mezi ekonomiky. Zisky a společenskými důsledky.


Porušovaní podnikatelské etiky


Etický kodex

-          Tematický zpracovaný soubor norem a předpisu, které vymezují a upravují vztahy mezi členy určité komunity.
-          Firma vytváří pro příznivý image, budovaní dobrého jména, firemní kulturu,
-          Měl by odrážet hodnoty uznavané danou firmou.
-          Etické hodnoty by měly upravovat základy:
1.       Chovaní podniku – na celospolečenské urovni (dodržovaní lidských práv např. diskriminace)
2.       Vztahy vůči státu – vedení daní, učetnictví, dodržovaní zákonů,
3.       Vztahy vůči majitelům a investorům – ochrana zájmu, majitelů, poskytovaní pravdivých informací o hospodaření firmy.  
4.       Vztahy k zaměstnancům -  vhodné pracovní prostředí, BOZP spravedlnost, dodržovaní zákoné mzdy
5.       Vztahy vučí zákazniků
6.       Vztahy k obchodním partneru – dodržovaní platebních podmínek, dodacích lhůt, …
7.       Vztahy vůči konkurenci – dodržovaní pravidel poctivé soutěže, nepodplacení, omezení diskriminace drobných podnikatelů, velkými řetězci, nerozšiřovaní nepravdivých informací o konkurenci, …

Žádné komentáře:

Okomentovat