Experiment - chod podnikuExperiment
1.       Muže se uskutečňovat laboratorní podmínka nebo v terénů
2.       Probíhá tak, že je vybráno několik skupin osob, ukaždé těch to zkupin se uplatní odlišný postup a sledují se reakce skupiny na daný experiment
3.       Výsledkem by mělo byt zjištění přičiny chovaní osob při pusobení určitých vlivů např. změna cenovek umístěni zboží v prodejně, …
4.       Výhoda této metody pruzmumnici mají neustale vyhodu nad pruzkumem a mohou sledovat chovaní osob daleko lepe než u jiných metod pruzkumu
5.       Podminky správneho sestavení dotazniku
Vyber vzorku respondentu, výběr správné skupiny
Zvolit spravou velikost vzorku aby měl pruzkum určitou vypovidací zchopnost, toto zaleží na velikosti na zakldaního souboru

Žádné komentáře:

Okomentovat