Svařování metodou 111 - obalenou elektrodou.Svařování metodou 111 - obalenou elektrodou.

Vydáno 30. 01. 2007 (14992 přečtení)
Opět se souhlasem Českého svářečského ústavu, s.r.o. přebíráme velice pěkný článek. Tentokrát o svařování obalenou elektrodou.

Parametry svařování obalenou elektrodou.

Správnost technologie svařování závisí na dodržování mnoha činitelů a podmínek. V souhrnu je nazýváme:
  • technickým vybavením
  • technologickým postupem
  • úrovní technické dokumentace
  • požadavky na provedení svaru
  • kvalifikací a zkušenostmi svářeče
  • dokonalou výstupní kontrolou 

Volba průměru elektrody

je určena technologickým postupem a údaji na výkrese. Průměr elektrody se volí dle tloušťky základního materiálu, tvaru a rozměru svaru, polohy svařování. Do kořene se volí elektroda průměru 2 nebo 2,5 mm. Ve výjimečných případech lze použít i 3,2 mm

Volba obalu elektrody

je určena technologickým postupem, který vychází z polohy svařování, požadovaných záruk svarového kovu, z možností dokonalého svařování a z požadavku kvality provedení kořene a krycí vrstvy.

Délka oblouku

závisí na druhu obalu elektrody a poloze svařování. Optimální délka oblouku je přibližně 1,5 násobek průměru elektrody. Délka má být vhodná, stálá a optimální.


krátký oblouk
je v délce rovnající se průměru elektrody a menší. Je menší rozstřik, propal prvků a tepelné ztráty. Dosahuje se větší hloubky závaru a pravidelný povrch svaru.

dlouhý oblouk
je v délce větší než 1,5 násobek průměru elektrody. Je větší rozstřik a propal prvků, hloubka závaru je menší a housenka je širší, plochá a nepravidelná.

Svařovací proud

udává výrobce elektrod u jednotlivých průměrů a druhů obalů elektrod. Rozsah svařovacího proudu má dolní a horní hranici (minimální – maximální proud). Svařovací proud I2 je výstupní proud zdroje, který prochází svařovacím obvodem.
Optimální svařovací proud je podmíněn:
  • druhem obalu
  • polohou svařování
  • citlivostí regulátoru proudu
  • zkušeností svářeče


Malý proud
zmenšuje hloubku závaru, oblouk hoří neklidně, housenka je vysoká, často jen nalepená (studené spoje).

Velký proud
způsobuje značné přehřívání elektrody, dochází k vypalování prvků, klesají mechanické hodnoty svarového kovu, tvoří se vruby, housenka je nízká, kresba je šípovitá, vznikají plynové dutiny a větší deformace svaru.

Rychlost svařování

je dána délkou svarové housenky za jednotku času (metry za minutu). Volba rychlosti svařování závisí na požadavku kvality svarového spoje, zručnosti svářeče, druhu a průměru elektrody a poloze svařování.

Malá rychlost
vytvoří housenku převýšenou, přehřívání základního materiálu, velké pnutí, velké deformace, možnost předbíhání strusky a tím vznik struskových vměsků.

Velká rychlost
způsobí housenku úzkou, natavení základního materiálu je malé, mohou vznikat studené spoje, tavná lázeň rychle tuhne a mohou vznikat plynové dutiny.


Žádné komentáře:

Okomentovat