CenaCena
Cena  (price) – určuje co podnik za své výrobky na trhu získá
-          Je jedním nástrojem marketingovému mixu, který tvoří výnosy
-          Ostatní nástroje marketingového mixu jsou náladové
-          Stanovení výše ceny je pro podnik velmi důležité
-          Správná volba ceny je pro podnik náročná
-          Výše ceny dokresluje hodnotu výrobku vnímanou zákazníky, dále muže obsahovat hodnotu značky, kvalitu
-          Ceny se vyvíjí od počtu spotřebovatelských článků v distribuci (velko obchody, malo obchody)

Metody stanovení ceny

1.       Cena, která je stanovená podle nákladu, cena výrobku odráží skutečné výrobní náklady, vychází se z kalkulace nákladu.  Kalkulace – stanovení průměrných nákladu na jednoho výrobku.
2.       Cena podle konkurence – podnik stanoví cenu výrobků přibližně stejnou jako konkurence. Chce-li s konkurenci cenově bojovat stanoví nižší. Cena by neměla byt nižší, než jsou výrobní náklady.
3.       Cena podle zákazníků -  jedná se o stanovení ceny podle hodnoty výrobků vnímané zákazníky. Vychází sto ho jakou hodnotu má výrobek pro zákazníky. Kolik jsou zákaznicí ochotni za výrobek zaplatit. Metoda je velmi náročná. Zjišťuje se pomocí marketingového výzkumu trhu. (rozhovor, dotazník)

Cenové triky

Ceny končicí 9, různé slevy a množstevní slevy.
Sezonní výprodeje –
Množstevní slevy pro málo obchodníky, kupony, které umožňují slevu při dalším nákupu.

Žádné komentáře:

Okomentovat