LÍCOVÁNÍLÍCOVÁNÍ
- lícování zahrnuje vždy vztah dvou součástí, zatímco tolerování se týká rozměrů jedné součásti
- například drážka pro pero je tolerovaná a pero je taktéž tolerováno, ale vzájemný vztah (uložení) drážky pro pero a pera je lícování

Jmenovitý rozměr (JR) – je rozměr ke kterému se vztahují oba mezní rozměry a je dán kótou
Základní úchylka – úchylka, která je blíže k nulové čáře
Horní mezní rozměr (HMR, hmr) – je větší z obou mezních rozměrů
Dolní mezní rozměr (DMR, dmr) – je menší z obou mezních rozměrů
Skutečný rozměr – rozměr součásti po vyrobení zjištěný měřením, musí ležet mezi horním a dolním mezním
rozměrem
Horní mezní úchylka (ES, es) – es = hmr-jr, ES = HMR-JR
Dolní mezní úchylka (EI, ei) – ei = dmr-jr, EI = DMR-JR
Tolerance (T) – vyjadřuje dovolenou nepřesnost výroby, T = HMR-DMR = ES-EI, T = hmr-dmr = es-ei

LÍCOVACÍ SOUSTAVA
- soustava tolerancí a uložení
- soustava rozlišuje tři druhy uložení: s vůlí, s přesahem a přechodné
Žádné komentáře:

Okomentovat