Podnikové finance 1 ekonomikaPodnikové finance
·         Seznam podkapitol:
1)      Význam a členění financí
2)      Finanční řízení podniku
3)      Krátkodobé Financovaní
a)      Vlastní zdroje
b)      Cizí zdroje
4)      Dlouhodobé Financovaní
a)      Vlastní zdroje
b)      Cizí zdroje
5)      Volba optimální majetkové a kapitálové strukturyVýznam a členění financováni
·         Finance podniku zobrazují pohyb peněžních prostředků, kapitálu a CP., kdy se podnik dostává, do různých peněžních vztahů s ostatním podniky, zaměstnanci státem a podobně
·            Peněžní prostředky může podnik získat, z různých zdrojů vlastní kapitál (nerozdělený zisk, fondy), cizí zdroje cizí kapitál (úvěry půjčky, závazky)
·         Financovaní podniku = proces neustálého získávání, rozdělovaní a využívaní finančních zdrojů s cílem je efektivně využit tj. dosáhnout zisku

Členění financovaní:

1.       Členěni podle formy zdroje (co tam vkládáme)
A.      Peněžní forma (hotové peníze, pohledávky, nebo CP.)
B.      Věcná vkládáme konkretní popoložky z majetku (auto, nemovitost)
2.       Podle vztahů zdroje k vlastníkovi (ke komu to patří)
A.      Vlastní
B.      cizí
3.       Podle časového hlediska
A.      Krátkodobé
B.      dlouhodobé

Žádné komentáře:

Okomentovat