Makro prostředíMakro prostředí
-          Každá firma se nachází v makroprostředí, které nemůže ovlivnit
-          Je tvořeno řadou vlivu a patří zde ekonomické vlivy a demografické vlivy.
-          Demografické jsou nejdůležitější zabývá se obyvatelstvem, zkoumá obyvatelstvo podle věku pohlaví, ale i národnosti, vzdělaní, úmrtnosti, hustoty apod. Pro firmu je důležité znát své zákazníky.
-          Ekonomické vlivy – ekonomicky vývoj v zemi ovlivňuju podniky nebo firmy a to např. ekonomická krize, ekonomický růst, kupní síla poptávky (zákazníky), míra nezaměstnanosti apod. sledují se makro ekonomické ukazatele např. hrubý domácí produkt (jedná se o vývoj ekonomiky), míra inflace (znehodnocení vlastní měny, růst cenových hladin), na ekonomickém prostředí závisí životní uroněn zákazníků.   
-          Politické vlivy – podniky ovlivňuje legislativa neboli zákony v dané zemi. V zákonech jsou v kompetenci státních orgánu (poslanci zákon navrhují a schvalují) Poníky musí zákony respektovat např. DPH spotřební daň zákoník práce, zákon na ochranu spotřebitele apod.
-          Přírodní prostředí – zahrnují přírodní zdroje, které jsou potřebné pro zajištění výroby např. pozemky, půda, voda, nerostné bohatství, sluneční energie atd. – jsou omezené, firmy hledají alternativy – zaměřují se na obnovitelné zdroje. – firmy by neměly znečišťovat životní prostředí
-          Technologické prostředí – souvisí s úrovní technického rozvoje a vybavenosti firmy  

Žádné komentáře:

Okomentovat