Výnosy - podvojné učetnictvíVýnosy
Výstupe peněžních vyjádření.
Výkony
Účtujeme na straně D – Dal výjimka změna stavu zásob: polotovary, nedokončená výroba a výrobky.
 Členění výnosu podle účetní evidence (druhů), Provozní výnosy, Finanční a mimořádné.
Provozní výnosy skupiny 60 až 64.
Tržby za vlastní výrobky 60
Př.: 601 tržba za vlastní výrobky
Změna stavu zásob vlastní výroby 61
Aktivace 62

Provozní výnosy

Jsou pro podnik nejdůležitější – získává ze své výrobní činnosti
Tržby za vlastní výkony a zboží
601 tržba za vlastní výrobky
602 tržba za služby
604 tržba za prodané zboží
Podnik prodává na základě vystavené faktury odběratelům 311. PPD – pokladna.
61 změna stavu zásob – výjimka přiryty na straně D - Dál  úbytky na straně MD -  Madati
611 změna zásob nedokončené výroby
612 změna zásob polotovarů
613 změna stavu zásob výrobků

Aktivace 62
621 aktivace mat., zboží
622 aktivace vnitropodnikových služeb
Kde vlastními zaměstnanci provozujeme dopravu, montáž, instalaci, školení.

Jiné provozní výnosy 64
641, na které se účtují tržby za prodaný DM
642 tržby za prodaný mat.
648 ostatní provozní výnosy: předpis zaviněného provozního manka.
Párové účty k provozním výnosům 604, vyskladnění zboží, tržba za zboží.
541 zůstatková cena prodávaného DM.
Vyskladnění mat., tržba za mat.
Vznik manka, předpis manka.


Finanční výnosy 64
Mimořádné výnosy 68

Žádné komentáře:

Okomentovat