NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINYNEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY
Vlastnosti neželezných kovů
- hustota nízká: Mg, Ti, Al
- hustota vysoká: Pb
- nízká teplota tavení: Sn, Pb
- vysoká teplota tavení: W
- el. vodivost dobrá: Au, Ag, Cu, Al
- el. vodivost špatná: Ni, bronz
- tepelná vodivost dobrá: Al, Cu, mosaz

Mechanické vlastnosti
- slitiny Cu a Al mají dobrou pevnost

Chemické vlastnosti
- Cu, Al, Zn, Ni jsou odolné proti korozi

Technologické vlastnosti
- Au, Al, Cu mají dobrou tvárnost
- Sn, Al, mosaz jsou dobře slévatelné


Rozdělení
- ρ je větší jak 5 kg . dm-3 jsou těžké kovy a patří sem: Cu, Sn, Pb, Zn, Ni…
- ρ je menší jak 5 kg . dm-3 jsou lehké kovy a patří sem: Al, Mg, Ti a jejich slitiny

1) Podle zpracování
- označení neželezných kovů podle ČSN


2) Podle chemického složení

BRONZY
- Cu + Sn, Pb, Al, Ni, Be, Mn + Zn

Bronzy cínové
- Sn 8% – 20%
- do 8% - tvářením
- do 20% - odléváním
- korozivzdorný, elektrické vlastnosti
- pouzdra ložisek, výroba ozubených kol

Bronzy olověné
- pouzdra ložisek, slévárenský bronz, vysoké namáhání, tlaky větší než 10 MPa a obvodové rychlosti 10 m/s

Bronzy cíno – olověné
- Cu a Pb + Sn

Bronzy červené
- Pb, Zn, 3 – 10% Sn
- armatury, součásti čerpadel, ložiska obráběcích strojů

Bronzy hliníkové
- 3 – 11% Al
- odolnost proti kyselinám, louhům
- armatury pro přehřátou páru, výfukové ventily motorů, vysoce namáhané součásti

Bronzy beryliové
- 1 – 2% Be
- Rm až 1350 MPa
- na pružiny pracující v korozním prostředí, na kuličky korozivzdorných ložisek a důlní nástroje, na nebezpečí výbuchu

Bronzy niklové
- slitina Cu + Ni, Mn, Fe
- 10% Mn a 9% Al – feromagnetické, aniž obsahují Fe
- stavba kondenzátorů, měřící přístroje, odolné proti působení mořské vody a přehřáté páry, varné spirály, reostat
- obchodní názvy – constantin, nikelín

Bronzy manganové
- velký elektrický odpor, použití viz niklové
- obchodní názvy – manganin, rezistin,…

Heuslerovy slitiny
- Cu + Mn + Al…i když neobsahuje Fe je feromagnetická


MOSAZI
- Cu + Zn (větší jak 42%) + Sn, Pb, Ni

Slitiny měď – zinek tvářené

MS 96, 90, 85, 80 – tombaky
- chladiče, lovecké nábojnice, rozbušky, lopatky parních turbín

MS 68, 63 – hlubokotažné
- nábojnice, chladiče,…

MS 63 + Sn
- na hudební nástroje
MS 63, 60, 59, 58 Pb
- automatová, drobivá tříska, obráběné součásti

MS niklová
- MS Ni 14 – alpaka (čínský bronz)
- odolnost proti korozi, velmi dobrá tvárnost, houževnatost


Slitiny měď – zinek slévárenské

MS xx L
- dobře slévatelné, poměrně pevné, odolnost proti korozi
- stavební kování, kohoutky

HLINÍK
- lehký kov ρ = 2,7 kg . dm-3, dobrá elektrická a tepelná vodivost, odolný proti korozi, dobrá slévatelnost
- příbory, chladiče, části letadel, automobilů, motocyklů, ponorek

Hliník tvářený
- Al 99,85 a Al 99,5 je elektrovodný
- Al 99,5 se používá k plátování, fólie, plechy, dráty

Hliník hutnický
- čistota 99,7 – 98% Al
- výroba slitin
- odlévání odlitků pro průmysl elektrotechnický, potravinářský, strojní

SLITINY HLINÍKU

1) Slitiny hliníku tvářené

a) S dobrou pevností

Al Cu 4 Mg – dural
- Rm 200 – 420 MPa
- odolnost proti korozi se zlepšuje plátováním
- letadla, auta, ponorky, dopravní prostředky

Al Cu 4 Mg 1 – superdural
- po vytvrzení až 500 MPa

Al Cu Ni
- po vytvrzení až 400 MPa
- dobré mech. vlastnosti
- snese vyšší teplotu, ojnice

Al Zn Mg
- pevnost přes 500 MPa
- vysoce namáhané součásti dopravního zařízení


b) S dobrou odolností proti korozi

Al Mg Si – pantal
- dobře leštitelný
- potrav. prům., mlékárenská zařízení

Al Mn
- dobrá pevnost
- nádrže v chem. a potrav. prům.


Al Mg
- 2 – 6% Mg – hydronárium, odolává mořské vodě, potrav. a chem. prům., lodě, letadla

2) Slitiny hliníku slévárenské

Al Si
-silumín
- odlévají se pod tlakem do kov.forem
- odlitky jsou tenkostěnné a přesné
- dobré mechanické vlastnosti
- silumín γ
- odolný proti korozi, vytvrditelný
- letadla, lodě

Al Si Cu
- oběžná kola ventilátorů, součásti karburátorů

Al Si Mg
- vyšší pevnost, součásti letadel

Al Cu Ni
- písty spalovacích motorů (lité)

TITAN
- lehký kov, Rm = 1150 MPa, má menší hustotu
- kosmonautika a letecký prům.

SPECIÁLNÍ SLITINY NEŽELEZNÝCH KOVŮ

Pájky
- nižší teplota tavení než kovy, které spojujeme
- pájky měkké – do 500°C, Sn, SnPb
- pájky tvrdé – nad 500°C, MS, Ag

Žádné komentáře:

Okomentovat