Charakteristika a dělení CP 4 ekonimokaCharakteristika a dělení CP
·         Představuje pohledávku vlastníka této listiny (věřitele) vůči jeho výstavci (dlužník)
·         Mohou byt samostatně obchodovatelné tj., dají se převádět na další osoby
·         Jsou upraveny zákonem o CP, platí jen do 1.1 2014 budou upraveny novým občanským zákoníkem
·         Podle zákona musí mít uvedeny určité náležitosti: Název CP,Nominální hodnota, Jméno emitenta a datum emise,způsob stanovení výnosu,
·         Členění CP
a)      Podle podoby = listinné CP (materializované)
Zaknihované = elektronické podobě vedeny jako bezhotovostní peníze tyto účty vede: centrální depozitář CP
b)      Podle formy = CP na doručitele. Ten kdo CP předloží je považován za vlastníka, vlastnictví se tedy mění pouhým předaním jiné osobě  
Na jméno na CP je uvedeno jméno majitele a změna vlastníka musí byt zachycena písemně, Na jméno= elektronické    

Žádné komentáře:

Okomentovat