Učební plán marketinguUčební plán
1.     Podstata marketingu
2.     Prostředí marketingu
3.     Marketingový informační systém
4.     Chování kupujících
5.     Výrobek
6.     Cena
7.     Propagace
8.     Distribuce

Podstata marketingu
Marketing- vychází z angličtiny Market => trh (Trh- souhrn všech zákazníků (spotřebitelů, kupujících))
Existuje celá řada definic, jejichž podstatou je vždy zákazník:
·         Marketing je nauka o tom, jak prodat
·         Marketing je myšlení orientované na trh (zákazníka)
·         Marketing je průzkum trhu, když se zjišťují potřeby a přání zákazníků
·         Marketing je neustálí boj o zákazníka
Na závěr podstatou marketingu je zákazník

Správný výrobek => ve správný čas na správném místě =>za správnou cenu
Firmy (podniky) by měli působit a zákazníka prostřednictvím nástrojů marketingového mixu (ozn.4p)

Výrobek (Produkt)- Podniky vyrábí, co zákazníci chtějí
Cena (price)- podniky prodávají výrobky za cenu, kterou jsou zákazníci ochotni zaplatit
Propagace (promition) – forma komunikace mezi výrobci a zákazníky prostřednictvím  reklamy, osobního prodeje, publicity podpory prodeje
 Distribuce (placement) – cesta výrobku od výrobce k zákazníkům, při této cestě dochází ke změně z výrobku na zboží

 

Podnikatelské koncepce -


·         Objasňují historicky vývoj marketingu
1.      Výrobní podnikatelská koncepce - byla konpcertovaná (uplatňovaní) na začátku 20 stol., souvisí se zavedením hromadné (pasové výroby), vychází z předpokladu že zákazník bude upřednostňovat levné a snadno dostupné výrobky, v přijatelné kvalitě, podnikatelé vyrábí velké množství výrobků a náklady na výrobu se snižují, představitelé jsou Handry Ford a Tomáš Baťa (levný a kvalitní výrobek jsi koupi každý zákazník)
2.      Koncepce Výrobková -  začal se plně rozvíjet od poloviny 20 stol. Zaměřuje se na výrobu a prodej luxusních drahých výrobků (ojedinělých) vychází z předpokladu, že zákazník bude dává přednost výrobkům nejvyšší kvality, výrobci se zaměřují na výrobu vysoce kvalitních výrobků, které neustále zdokonalují, v současné době zastávají tuto koncepci výrobci luxusních automobilů, oděvu módních doplňku     
3.        Prodejní koncepce - byla uplatňována  od 70 let minulého století v tomto období byl trh přesycen výrobky (na trhu bylo velké množství výrobků), nastal boj o zákazníky „čím více reklamy tím výší prodej“, cílem výrobce je prodat výrobky Za každou cenu, prodejci vyvinuly řadu prodejních technik a triku, např.: zaplať 2 výrobky zadarmo je 3.,  Ceny konči 9, slevy akce %, výrobci se neohlíží na potřeby a přání zákazníků, ale na to co nejvíce prodat za každou cenu tato koncepce se využívá do dnes

4.      Marketingová Koncepce vznikla na konci 20. Stol., podnik vychází s toho, že prodej  není tak podstatný jako přání a potřeby zákazníků. Je založena na oboustranné komunikaci mezi výrobci prodejci a zákazníky.  
Vzchází z pochopení trhu > potřeb a přání zákazníku a následném přizpůsobení výrobku „výrobce prodává výrobky, který zákazník chce“
Základem úspěchu je spokojený zákazník
Podnik si rozděluje zákazníky podle předem stanovených hledisek (např. pohlaví, věku, vzdělaní apod.)
A zaměřuje se pouze na určitou skupinu. > označujeme jako segmentaci
Podnik se nezaměřuje na celý trh (všechny zákazníky), ale pouze na jeho část, kterou označujeme jako cílový trh. Cílovou skupinu zákazníků se snaží podnik oslovit a udržet si ji, tím podnik získá věrné zákazníky.
Pro podnik je velmi důležité si udržet věrné zákazníky a to těchto důvodu:
1)      Výrobek si kupují opakovaně, nebo službu (jsou věrní značce)
2)      Nevyhledávají, konkurenční výrobky o výrobku mluví pozitivně (neplacená reklama)

5.      Společenská koncepce vnikla na počátku 21. Stol., Vychází z marketingové koncepce. 
Cílem koncepce je dát do souladu potřeby a zájmy zákazníků s potřebami a zájmy celé společnosti.
Např. ochrana živ prostředí, ekologická výroba, etické chovaní podniku apod.
Od zákazníku jejich podniku se vyžaduje tzv. inteligentní spotřeba, např. třídění odpadků, recyklovatelných obalůŽádné komentáře:

Okomentovat