Nástroje Kapitálového trhu 2 ekonomikaNástroje Kapitálového trhu
·         Obchoduje se zde s takovými finančními nástroji jejíž lhůta splatnosti je delší než 1 rok
·         Střednědobé a dlouhodobé úvěry (střednědobé splatnost do 5 let a dlouhodobé nad 5 let)
·         Střednědobě a dlouhodobé terminované vklady
·         Dlouhodobé cenné papíry (jejich emise probíhá schválení ministerstva financi)
Jejich členéní:
1.       Uvěrové (dlužnické CP) -  majitel CP poskytnout výstavci úvěr tzn. Vzniká mezi nimi veřitelskodlužnický vztah, výstavce = dlužník, kupující = věřitel, dlužni má polnost  ve hlutě splatnosti tento cenný papír proplatit, včetně sjednaných úroku ,výnosem = úrok 
2.       Majetkové CP-  majitel tohoto CP se jeho koupi stává spoluvlastníkem majetku výstavce tj. A.S , vlastník 

Úvěrové cenné papíry

Obligace: (dluhopisy)

·         Uvěrovy CP
·         Obchodovatelný CP
·         Vystavce oblikaci mužou byt podniky, banky, stát, města

 Hypoteční zástavní listy:

·         Uvěrový CP
·         Hypoteční zástavní listy obchodovatelný CP.
·         Mohou vydávat jenom Banky, které mají licenci
·         Obchodovatelný CP
·         Mohou je vydávat pouze banky, které mají licenci poskytovat hypoteční úvěry > získávají tak finanční zdroje, pro poskytnutí těchto úvěru
·         Nízká míra rizika z důvodu zajištěni zástavu nemovitosti
·         Mají další lhůty splatnosti 10 – 25let

Majetkové Cenné papíry

1.       Akcie – viz akciová společnost

2.       Podílové listy
-          Stáváme se spolumajitelem
-          Zisk > dividenda
-          Dlouhodobý CP
-          Vydává je podílový fond, který funguje na principu kolektivního investovaní  > shromažduje prostředky o FO i PO, formou prodeje svých podílových listu
-          Takto získané finanční prostředky investují např. různých druhů CP, nemovitosti drahých kovů
-          Vyjadřuje podíl na majetku podílového fondu
-          Majitel podílových listu má tyto práva: podílet se na zisku podílového fondu, účastnit se valné hromady bez hlasovacího práva, podílet se na likvidačním zůstatku, přednostní právo nákupu nově vydaných podílových listůŽádné komentáře:

Okomentovat