Svatopluk ČechSvatopluk Čech
(1846-1908)
-          Husitská na Baltu (1858)
-          „Spenilé jízdy“
-           Adanitán Příběch náboženské sekty v době husitství, kdy členové sekty se obnažovali do naha a nakonec jsou likvidování.
-          Epos Evropa – sibolický název lodi, na které plují Evropští revolucionáři. Na lodi nastane vzpoura, ale dojde k potopeni lodi
-          2. Epos Slávie – symbolický název lodi. Plují na ní odsouzení Slovani (revolucionáři). Vzpouru na lodi povede rus. Loď těsně dopluje do cíle.
-          Epos Vratislav z Michalovic – Vypráví příběh chlapce, který byl vychován Jezuity, ale nakonec se proti ním vzbouří, protože jeho otec je mezi 27 popravenými na staroměstském náměstí (1621).  
-          Próza „ pravý výlet pana Braučka do Měsíce – román je poradii na neschopné literáty a neschopné politiky.
-          „Nový speciální výlet pana Broučka tentokrát do XV století (1889). Majitel domu pan Brouček se příliš opije usne v sudu a probírá se v 15. stol v době bitvy na Vítkově v roku 1420 (se tkává se s Husity – opravdovými vlastenci - bojovníky za pravdu) Když je hlavní hrdina dopaden Husity a má byt potrestán opět se probouzí v sudu.

zápisky do škol

zápisky do školy .

Žádné komentáře:

Okomentovat