DistribuceDistribuce

Distribuce

-          Je poslední nástrojem marketingového mixu, který zajišťuje přesun výrobků ke spotřebiteli.
-          Přesunem se mění výrobek na zboží.
-          Zboží se dostává ke konečnému spotřebiteli prostřednictvím prodejních cest. 
-          Rozlišujeme:
A)     Přímou prodejní cestu > zboží se dostává přímo zákazníkům (spotřebitelům), prostřednictvím kmenových podnikových prodejen.
B)      Nepřímou Prodejní cestu > výrobci využívají k dopravě, spotřebovatelské články, mezi které patří velkoobchody, maloobchody.
·          Na konci spotřební cesty je vždy spotřebitel, který nakupuje zboží.
·         Pni funkci obchodní a logistickou

Velkoobchod

-          Nakupuje zboží za účelem dalšího prodeje.
-          Nabízí zboží více výrobců maloobchodů.
-          Vytváří zásoby nutné k pružnému zásobovaní maloobchodů.

Maloobchod


Hypermarkety – součásti komplexů
Obchodní domy
-          nabízejí široký sortiment zboží pod jednou střechou
-          Jsou osmistěny v centrech velkých měst, nemá parkovací plochu např. v Ostravě Laso.
-          Jsou několika poschoďové
-          Pronajímají jiným část obchodům

Obchodní komplexy

-          Velké objekty s velkým množstvím prodejen a velkým parkovištěm.
-          Součásti obchodních komplexu jsou restaurace, kina. Např. karolina v Ostravě apod.
Diskontní prodejny
- pokud jsou v prodejně nižší ceny, muže to být na úkor kvality.
Nabízený sortiment – určuje prodejce, Prodejní řetězec > sleduje se šířka nabízeného sortiment (kolik nabízí různých druhu výrobků) a hloubka (různé příchutě apod.) – specializované prodejny.
-          Prodejny poskytují různou skálu služeb, záleží na prodávaném sortimentu. Např. prodejná s nábytkem.  

Žádné komentáře:

Okomentovat