Odpisy - podvojné učetnictvíOdpisy
DM se používáním  opotřebovává: fyzicky (morální)
Odpis > v penězích vyjádřeno opotřebení
Oprávky – jsou souhrnem odpisu
DM – odepisuje se 1x ročně
Druhy odpisu: daňový a účetní
Rovnoměrné a zrychlené
daňový odpis se účtuje do nákladu.
Účtovaní:
Oprávky A

Odpisy N

01 Majet učet
X  A-
X N+

xxx


Žádné komentáře:

Okomentovat