Zúčtovaní daní a dotací - podvojné učetnictvíZúčtovaní daní a dotací
Učet 34, učet DPH
Zachycují se zde daně, které podnik musí finančnímu úřadu platit, odvádět.
341 daň z příjmu = pasivní účet.
Podnik povinně odvádí daň z příjmu z podnikaní. 19% z hospodářského výsledku.

Podnik porovnává daň na vstupu, výstupu a zjišťuje jestli podniku vznikne daňová povinnost nebo nadměrný odpočet.
Daňová povinnost = závazek vůči fin. Úřadu
Daňový odpočet = pohledávka vůči fin. Úřadu
MD 343 DPH
D


Nákup
vstup
Prodej
VýstupNadměrný odpočat odešle finanční úřad peníze podniku na učet.
Daňová povinnost podnik má povinnost uhradit zbytek daně finančnímu úřadu.
Účet 345 ostatní daně a poplatky
531 silniční daň
532 daň z nemovitosti
538 ostatní daně
daň z dědictví


Žádné komentáře:

Okomentovat