Hospodářská politikaHospodářská politika
Jedná se o spojení politiky a ekonomiky státu. Nositelem hospodářské politiky je státá, který vystupuje prostřednictvím státních subjektů. Stát v rámci hospodářské politiky, sleduje určité cíle a zároveň používá určité nástroje, kterými tyto cíle prosazuje a nástroje. Hospodářská politika je významně ovlivňovaná tím, která s politických stran se při volbách dostane k moci.
Subjekty hospodářské politiky:
1.       Parlament je složený, ze 2 komor – poslanecké sněmovny a senátu. Představuje volené zástupce občanů, kteří schvalují zákony > podobu zákona má i státní rozpočet. Jeho práce je ovlivněna složením politických sil za stoupených v obou komorách.
2.       Vláda nejvyšší výkony orgán státu: předseda vlády, místo předseda, ministři. Zpracovává návrhy zákonů a přepadá je ke schválení parlamentu. Nejdříve poslancem a pak senátem, nakonec prezident.
3.       Rozpočet - Každoročně navrhuje i návrh státního rozpočtu na další rok (ministr financí) a překládá ho ke schválení parlamentů. Sestavením státního rozpočtu vypovídá o tom, jak bude stát v dalším období nakládat se státními penězi > schválením státního rozpočtu poslanecká sněmovna i senát vyjadřuje důvěru vládě (souhlasí z navrhované hospodářskou politikou).
4.       ČNB – hlavním úkolem zajistit stabilitu české měny > sleduje a ovlivňuje míru inflace a stanoví oficiální kurzy české měny ve vztahu k ostatním měnám. K tomu používá určité nástroje např. Diskontní sazba, povinné minimální rezervy, obchodovaní s CP.

Cíle hospodářské politiky

1.       Zvyšovaní výkonnosti ekonomiky HDP, HNP
2.       Zajištění cenové stability > sleduje pomocí míry inflace
3.       Snižovaní nezaměstnanosti > míra nezaměstnanosti
4.       Cílem je rovnováho obchodní bilance > hlídá se vztah mezi dovozem a vývozem

Žádné komentáře:

Okomentovat