MĚŘIDLAMĚŘIDLA
- délek, úhlu, tvarů

MĚŘIDLA DÉLEK
a) absolutní
- ocelové měřítko – nejméně přesné, přesnost 0,5 mm
- posuvky
- mechanické – přesnost podle počtu dílků na nóniu: 20 dílků (0,05 mm), 50 dílků (0,02 mm)
- digitální
- mikrometr – přesnost 0,01 mm

b) porovnávací
- úchylkoměr – přečteme úchylku
- pasametr
- dutinoměr
- měrky – z nástrojové oceli, slouží k nastavení rozměru

c) pevná měřidla
- označujeme jako kalibry
- mají stranu dobrou a zmetkovou (zmetková je označena červenou barvou, je kratší, větší sražení hrany)
1) kalibr na díry
- neprojde-li dobrá strana = opravitelný zmetek
- projde-li dobrá a zároveň projde-li zmetková strana = neopravitelný zmetek
- projde-li dobrá a zároveň neprojde-li zmetková strana = tolerované- zmetkový válečkový kalibr – jednostranný
- dobrý válečkový kalibr – jednostranný
- mezní válečkový kalibr – oboustranný (ZS, DS)
- pro větší rozměry se kalibry označují jako plochý nebo odpich

2) kalibr na hřídele
- mezní třmenový kalibr – oboustranný
- mezní třmenový kalibr – jednostranný
- dobrý třmenový kalibr – jednostranný
- zmetkový třmenový kalibr – jednostranný
- mezní kroužek
- dobrý kroužek
- zmetkový kroužek

Žádné komentáře:

Okomentovat