Profesní životopis (CV)
Profesní životopis (CV)

Životopis nebo-li Curriculum Vitae (zkráceně CV) je klíčový dokument, který má zdůraznit Vaši hodnotu pro potenciálního zaměstnavatele ve smyslu: tohle jsem dokázal a totéž udělám i pro vás. Je to vlastně první vizitka pro budoucího zaměstnavatele, která když je dobře napsána Vám zajistí účast na přijímacím pohovoru.
Nejdůležitějším pravidlem při psaní CV je autenticita: musíte si ho sestavit sami!

Klidně si nechte poradit v otázkách uspořádání nebo grafické úpravy, ale výslednou podobu CV ponechte jen na sobě.

Jak správně napsat životopis?
Co byste neměli zapomenout
 • Piště stručně a výstižně - rozsah CV by měl být maximálně dvě strany A4.
  Zaměstnavatelé a personální pracovníci obvykle nemají čas ani chuť číst příliš rozsáhlé materiály.
 • CV by neměl nikdy obsahovat nepravdivé nebo nepřesné údaje.
  Pokud by na to Váš zaměstnavatel přišel, mohlo by to mít neblahé následky.
 • Všechny klíčové údaje o Vaší osobě by měly být vypsány na první straně CV.Pokud tomu tak není, je dobré přidat na první stranu krátký obsah či shrnutí.
 • Vaše CV Vás reprezentuje.
  Pokuste se vytvořit vizuálně přitažlivý dokument. Používejte široké okraje a hodně volného místa mezi odstavci, abyste usnadnili čtení.
 • Vyberte si jeden formát a ten dodržte v celém CV.
 • Nejvíc prostoru věnujte popisu Vašeho posledního zaměstnání.
  Zaměstnavatele zajímají víc Vaše současné zkušenosti než znalosti získané na úsvitu Vaší kariéry.
 • Popisované události seřaďte vždy chronologicky a zpětně,
  tj. od posledního zaměstnání až po první a od nejvyššího dosaženého vzdělání až k nejnižšímu.
 • Nezapomeňte vyzdvihnout Vaše aktivity a zájmy, především pokud podporují Váš profesní cíl nebo ukazují Vaši inteligenci a rozhled.
 • Rozvrhněte si CV tak, aby věta na první stránce nepřecházela na stránku druhou.
 • Pokud si nejste čímkoli jisti, raději vypusťte všechny informace, které by mohly vést k Vašemu vyřazení.
Čeho se vyvarovat
 • Nepřehlednost,chaos.
 • Nemusíte na sebe v dobré vůli prozradit všechno.
  Například informace o tom, proč odcházíte z Vašeho současného zaměstnání by nemusela na personální pracovníky působit dobře. Podobné choulostivé informace můžete zmínit během pohovoru.
 • Při psaní CV nepoužívejte zkratky.
  Technický žargon je přípustný pouze v případě, že se ucházíte o některé vysoce specializované pozice.
 • Vyvarujte se pravopisných chyb a nesrozumitelných větných spojení.
 • Chybějící popis pracovní náplně u jednotlivých pozic.
 • Do CV nepatří údaje, které nemají přímý vztah k Vašim profesním cílům (např. osobní informace).
 • Nepoužívejte výstřední grafickou úpravu dokumentu, umělecké styly písma, barevný nebo hlavičkový papír ani jiný formát než A4.
 • Pokud je třeba k CV přiložit fotografii, používejte výhradně snímky pořízené na doklady.
 • Nezdůrazňujte příliš Vaše vzdělání.
  Pokud máte praxi delší než 5 roků, prodáváte svoji práci, nikoli akademický titul.
 • Nenechávejte mezi jednotlivými zaměstnáními žádné časové mezery.
  Jako časový údaj používejte raději roky než měsíc a rok.
 • Někdy je vyžadován životopis v cizím jazyce.
  I když si jste naprosto jisti svými jazykovými schopnostmi, je dobré si ho nechat zkontrolovat rodilým mluvčím.
Co má obsahovat správně napsané CV ?

Základní údaje
 • Jméno a příjmení, ev. titul
 • adresa - celá adresa, na které se zdržujete, ne tu, kterou máte registrovanou jako trvalou, avšak 360 dní v roce Vás na ní nezastihnou...

Nezmiňujte se o svých rodičích ani sourozencích, nepopisujte jejich vzdělání ani pracovní kariéru, neboť v této chvíli jde pouze o Vás.

Vzdělání
 • středoškolské
 • vysokoškolské - na jaké škole jste studovali, co a kdy.
 • ostatní formy studia, které jste absolvovali - uveďte:
  • název instituce, která vzdělání organizovala,
  • dobu trvání studia
  • a kdy to bylo.

Zajímavé mohou být i zdánlivě nevýznamné kurzy, pokud se vztahují tématicky k zaměření pozice, o kterou se ucházíte.

Praxe
 • Seřaďte si jednotlivé pracovní pozice buď chronologicky tak, jak skutečně šly po sobě, nebo - což je běžnější způsob zejména u zahraničních společností - začněte svým současným (nebo posledním) zaměstnáním.
 • Vzpomeňte si alespoň na letopočty nástupu a odchodu do/z jednotlivých pozic.
 • U každého zaměstnavatele uveďte název a stručně popište činnost společnosti. Vypíchněte název své pozice a Vaše zodpovědnosti.
 • Absolventi mohou popsat i delší brigádní zkušenosti, které alespoň částečně souvisí s obsazovaným místem.
 • Nezapomeňte na nic důležitého!A popište pro každou pozici alespoň tři řádky. Čím lepší obrázek o Vaší práci si bude čitatel moci utvořit, tím více vzrůstá pravděpodobnost, že bude chtít vědět i další detaily...

Další schopnosti a dovednosti
 • jazykové znalosti
 • počítačové dovednosti
 • zahraniční stáže
 • vědecké práce
 • publikační činnost
 • řidičský průkaz
 • koníčky
Snažte se o empatii a vyberte to, co se Vám bude zdát skutečně zajímavé. Vůbec nevadí, pokud to bude opět trochu netradiční.

Závěr
 • reference - Na závěr můžete napsat několik kontaktů na osoby, které mohou o Vás poskytnout reference, posílíte tak svou důvěryhodnost. Nebo alespoň napište, že je možné se na Vás informovat, kontakty poskytnete při dalším jednání. Mějte však na mysli skutečné konkrétní údaje - budete na ně pravděpodobně tázáni.
 • můžete napsat zdůvodnění, proč se o konkrétní pozici ucházíte
 • též můžete zmínit cíl Vaší profesní dráhy
 • můžete přiložit fotografii pasového formátu
 • datum a vlastnoruční podpis.

Údaje, které uvádíte ve svém resumé, doložte kopiemi důležitých dokumentů (o ukončení studia, o absolvování školení, certifikáty..). Máte-li k dispozici písemné doporučení od Vašeho posledního zaměstnavatele, rozhodně na něj nezapomeňte!

Žádné komentáře:

Okomentovat