Žíhaní
1b,2b  Žíhaní
-        je ohřev a male ochlazení účelem žáháni je vliv zmenšení tvrdosti, zlepšení obrobitelnosti
-        zmenšení vnitřních pnutí.
Rozdělení:
-        bez krystalizace
-        překrystalizace
-        na měkko – je několika kodivavý ohřev
-        žáháni ke stižení pnutí je pomaly ohřev na teploty obvykle 500 až do 550
aby jse žíhána součást rovnoměrně prohřala

Normalizační žíháni – je asi 50 nad teplotu

Kalení a popouštění

- kaleni je ohřev oceli a rychle shlazení , ohřev na překrystalizační teplotu
- zlepšuje pevnost a tvrdost v tahu
- podle účelu a podle druhu se oceli kalí do různorodého prostředí do vody,oleje

Popuštění – je ohřev zaklené oceli  na určitou teplotu, vydrž na teplotě k vytvoření struktur bližších rovnovážném stavu v oceli
 - účelem popouštění při vyšších teplot zpravidla pod 450C ziská jse velká houževnatost

Žádné komentáře:

Okomentovat