Vyřazení DHM - podvojné učetnictvíVyřazení DHM
DHM se používáním opotřebovaná a podnik jej chce nahradit novým majetkem.
Z toho důvodu je nutné původní majetek vyřadit.
Podnik sleduje jestli je vyzařovaný DHM zcela odepsaný nebo jen částečně. 
Podnik majetek k vyřazuje několika důvodu
Důvody: fyzické zastaraní, úplné opotřebení, prodeje, v důsledku poškození, darováním majetku.
Vyřazení
 Neodepsaný majetek nahrazený novým 541
543 dary
Zůstatková cena = pořizovací cena - oprávky
Oprávky sou souhrnem odpisu
Účtovaní vyřazení zcela odepsaného majetku
Majetek v pořizovací ceně
majetek


odpisyvyjadření


V poče
Pořízení=oprávky
Učtovaní výřazení má zcela odepsana pořiz cena nerovná oprávky

Pořizovací cena

OprávkyNáklad
Vyřazeni v dusledku prodeje daru, škoda, manka


100 000
100 000
Dosavadní oprávky 800 000Zůstatková cena 20 000 >


20 000
Podle důvodu vyřazení


Zůstatková cena 20 000
Škoda = 20 000
Učtovaní prodeje
Vznikne výnos i náklad
Na fakturu nebo pokladnu > hotovostŽádné komentáře:

Okomentovat