Formy komunikace v podnikuFormy komunikace v podniku
1)      Ústní komunikace  je nejčastější formou komunikace v podniku
·         Ústce sní souvisí neverbální komunikace, která ji doplňuje je její součásti
·         Její výhodou je okamžitá zpětná vazba
·         Má různé podoby např. osobní rozhovor, diskuze,telefonát,porada,školení,seminář, konference,briefing (krátká informativní schůzka), …
·         Muže probíhá i elektronicky   např. skype.
2)      Písemná komunikace je další nejrozšířenější formou a její výhodou je dokladovatelnost
·         Má větší váhu než ústní komunikace
·         Má různou podobu například např. obchodní dopisy, personální písemnosti (žádost o místo, dohoda o provedení práce,životopis, pracovní smlouva, motivační dopis,),tiskové správy, firemní zpravodaje,
·         Může probíhat elektronicky   

Komunikace s okolím

·         Podnik komunikuje se zákazníky, dodavatelé,ostatní podniky,úřady,bankami, …
·         Jak komunikuje s okolím, komunikuje prostřednictvím: telekomikačních služeb,písemně,webových stránek, pomoci tiskových mluvčí,pomoci forem propagace (reklama), publicita, podpora prodeje, …

Typy komunikačních struktur

·         Tvoří několik způsobů prostorového uspořádaní komunikujících lidí:
a.       Kulatý stůl
Komunikující jsou si rovni, srovnává se nadřízenost a podřízenost, je  vhodný pro diskuzí, řešení problému.
b.      Porada
Manažer je v čele a řídí poradu
c.       Typ T   - porada zaměstnanců s top manažery
d.      Čelní uspořádaní  - školení , konference, semináře, 

Význam komunikace pro fungovaní v podniku
·         Žádný podnik se neobejde bez informací, bez možností komunikace
·         Žádná z aktivit se nedá bez komunikace v podniku uskutečnit
·         Kvalita rozhodovaní manažera závisí na kvalitě a dostupnosti informací
·         Veškerá činnost manažera je prostoupena komunikací

Chyby  v mimoslovní komunikaci
·         Vyskytující se při pracovních poradách, jednaní,schůzkách a pracovních pohovorech
1.       Hraní si s mobilem – pokud se komunikující věnuje mobilu zatím co někdo jiný mluví, davá mu najevo že to co říká jej absolutně nezajímá, komunikující by měl mít mobil schovaný a vypnutý
2.       Nevhodné oblečení : hodnotí se formální a neformální oblečení
3.       Sledování hodinek je při komunikaci nevhodné (ten kdo hodinky sleduje dává najevo, že ho komunikující zdržuje nudí nemá čas)
4.       Nepřirozené pohyby rukama  - přehnaná gestinace 
5.       Žádný oční kontakt – znamená že komunikující něco tají skrývá


Žádné komentáře:

Okomentovat