Personální (pracovněprávní) písemnostiPersonální (pracovněprávní) písemnosti


Písemnosti, které vznikají při organizaci a řízení podniku, firmy nebo společnosti v oblasti personální. Patří sem doklady a písemnosti o vzniku, průběhu a ukončení pracovního poměru s pracovníkem.

Druhy písemností při:

1)      vzniku pracovního poměru nebo dohody

 

a)      Žádost o místo (dotaz na místo) a odpověď na žádost o místo (dotaz na místo)

b)     Životopis

c)      Osobní dotazník

d)     Pracovní smlouva (místo výkonu práce, den nástupu do práce, druh práce)

e)      Dohody :

Ø  o provedení práce do 100 hod. ročně

Ø  o pracovní činnosti max. 1/2 stanovené týdenní pracovní doby

f)       Platový výměr (stanovení výše mzdy, příplatků, odměn apod.)

 

2)      průběhu pracovního poměru nebo dohody


a)      Osobní karta zaměstnance (veškeré osobní údaje a informace o pracovníkovi)

b)      Výplatní listiny (mzdové listy)

c)      Platový výměr (úprava výše mzdy)3)      zániku pracovního poměru nebo dohody


a)      Ukončení (rozvázání) pracovního poměru výpovědí s výpovědní lhůtou ze strany:

Ø  zaměstnance (může i bez uvedení důvodu)

Ø  zaměstnavatele (musí uvést důvod podle Zákoníku práce)

b)     Dohoda o rozvázání pracovního poměru

c)      Ukončení pracovního poměru ve zkušební lhůtě (max. 3 měsíce) bez uvedení duvodu
d)     Okamžité ukončení pracovního poměru (za zákonem stanovených podmínek)
e)      Posudek o pracovní činnosti (pracovní hodnocení)
f)       Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)
DOHODA

o rozvázání pracovního poměru
Zaměstnavatel:     Městský orchestr
                               Rejchova 3
                               349 52  Konstantinovy Lázně
                               zastoupený ředitelem Ludvíkem Čelanským


Zaměstnanec :      Vojtěch Frait, koncertní mistr
                               Ostrčilová 9
                               349 58  ČernošínOba účastnící se dohodli na rozvázání pracovního poměru dohodouke dni 1.července 2002.


Důvodem rozvázání pracovního poeměru je to,že pan Frait uspěl ve výběrovém řízení na místo zástupce koncertnío mistra v renomovaném německém orchestru Bamberských filharmoniků.

Šéfdirigent tohoto orchestru vyžaduje, aby byla tato funkce obsazena co nejrychleji, protože orchestr se má nejbližší době účastnit několika prestižních  evropských hudebních festivalů

Každý ze dvou smluvních stran obdrží jedno ze dvou vyhotovení dohody.Konstantinovy Lázně 24. června 2002                                                                                                                              

                             Ludvík Čelanský                                                           Vojtěch Frait
                     ředitel Městského orchestru                                                 koncertní mistr               
Žádné komentáře:

Okomentovat