Volba optimální majetková a kapitálová strukturyVolba optimální majetková a kapitálová struktury
·         Majetková > dlouhodobý a oběžný majetek
·         kapitálová > podle zdrojů krytí: vlastní a cizí zdroje
·         Podnik poměřuje jednotlivé skupiny nebo položky v rozvaze
·         Při stanovení struktury je pro podnik důležité stanovit: optimální poměr mezi vlastními a cizími zdroji (v %), 60:40, 50:50, 40:60
·         Pokud ve firmě nastane situace, kdy tento poměr je například 10 % vlastních zdrojů a 90 % cizích zdrojů, svědčí to o velké zadluženosti firmy, hrozí bankrot.
·         Optimální vztah mezi položkami aktiv a jejich zdrojů krytí.
·         Dlouhodobé zdroje financovaní jsou určeny k financovaní položek DM a z krátkodobých zdrojů financujeme OM.

Žádné komentáře:

Okomentovat