MotivováníMotivování

·         Cílem manažera je poznaní toho, co podřízené nejvíce motivuje
·         Úkolem manažera je vytvořit u zaměstnanců podřízených zájem ochotu a chuť pracovat, aktivně se podílet na plnění zadaných úkolu
·         Manažerské motivovaní se uskutečňuje pomoci motivačních nástrojů
·         Nadměrná motivace je stejně škodlivá jako motivace nedostatečná

Nedostatečná motivace:

·         Má své charakteristické znaky  např. pozdní příchody do zaměstnaní dřivějši odchody nedodržovaní přestávek určených termínu, svalovaní viny na 2. , neochota atd.
·         Motivační nástroje: slouží k motivovaní zaměstnanců, mají různou účinnost a podobu rozdělují se na 2skupiny
a)      Přímé motivační nástroje
·         Jsou to pokyny příkazy směrnice, organizační řády, vyhlášky apod.
·         Především se zde řadí naplň práce zaměstnance
·         Určují způsob chovaní zaměstnancům na pracovišti
·         Navozují disciplínu a pořádek

b)      Nepřímé motivační nástroje
·         Jsou to např. odměny, prémie, osobní ohodnocení , podíly na zisku,
·          firemní benefity: stravenky, auto, telefon,poukázky,služební byt,dovolená navíc atd.
·         Pochvaly a ocenění, dobré pracovní prostředí a dobrý pracovní kolektiv

Maslowova pyramida potřeb


Žádné komentáře:

Okomentovat